loading

2024.02.12 – Poniedziałek 6 tygodnia zwykłego

Poniedziałek rozpoczyna ciąg dni powszednich, dni pracy i obowiązków. Różnią się one od dnia świątecznego, ale są też darem Bożym, danym ludziom dla ich dobra. Dni powszednie to stopnie, po których wspinamy się do wieczności. Dają one możliwość spotkania się z Bogiem trochę inaczej niż w Dzień Pański, przez pracę i wierność obowiązkom stanu. Udział w codziennej Eucharystii uświęca cały dzień, wykonywaną pracę. Nie wszyscy mają jednak możliwość eucharystycznego spotkania z Panem. Wtedy codzienna modlitwa i wierność Panu w swoim postępowaniu pomaga przeobrazić spojrzenie na powszedni trud, który przestaje być koniecznym i uciążliwym mozołem, a staje się radosnym uczestnictwem w Bożych planach odnośnie do historii świata i losu ludzkości, zgodnie z wolą Stwórcy: Czyńcie sobie ziemię poddaną.