loading

2024.02.14 – ŚRODA POPIELCOWA

Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, święty czas modlitwy i pokuty z celem przeżycia nawrócenia i przygotowania się do przeżywania tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czterdzieści dni, które mamy przed sobą, to czas trudny i wymagający, ale to równocześnie czas nadziei. Celem jest przecież nawrócenie, zmiana życia na lepsze. Wchodzimy w okres Wielkiego Postu jako wspólnota i jako wspólnota będziemy uczestniczyli w słuchaniu słowa Bożego, w nabożeństwach pasyjnych, w atmosferze wyciszenia i rozmodlenia. Należy jednak mieć także na uwadze indywidualny wymiar uczestnictwa w pokucie wspólnoty Kościoła, która pomaga i udziela wsparcia, ale ostatecznie to każdy osobiście podejmuje postanowienie poprawy i osobiście trudzi się nad jego realizacją.