loading

2024.02.15 – CZWARTEK PO POPIELCU

W pierwszym dniu po Popielcu słowo Boże wzywa nas do podjęcia wyboru: być po stronie dobra albo zła, po stronie Boga albo Szatana, naśladować Jezusa niosącego krzyż albo pójść wygodną drogą, którą oferuje świat? Wybór nie jest prosty i nie można od niego uciec. W sferze duchowej trzeci wariant nie istnieje, remisu nie ma. Wkraczając w okres pokuty, musimy być tego świadomi od początku, od pierwszej chwili. Wsparciem są dla nas słowa oracji na początku Mszy św., w której prosimy dobrego Ojca o pomoc, uprzedzającą łaskę towarzyszącą nam w chwili dokonywania wyborów i podejmowania decyzji. Tylko dzięki Jego pomocy potrafimy stawać w życiu po właściwej stronie. Trafność wyboru jest niezwykle ważna na czas Wielkiego Postu, ponieważ jest to czas walki duchowej, a przeciwnik jest bezwzględny.