loading

2024.02.19 – Poniedziałek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Zasadniczym i ostatecznie jedynym celem człowieka jest zbawienie wieczne. Życie ziemskie jest wędrówką do celu ostatecznego, natomiast zadaniem na ten czas jest walka o nawrócenie. Jest to niezwykle trudne, dlatego związane z walką duchową. Nawrócenie w znaczeniu biblijnym to całkowita zmiana myślenia, wartościowania, postępowania. Nawrócenie jest równoznaczne ze zmianą mentalności. Inaczej mówiąc, powinien narodzić się nowy człowiek. Jest to zadanie najwyższej trudności, czysto po ludzku nie do zrealizowania. Jest ono możliwe tylko dzięki pomocy łaski Bożej, o którą trzeba wytrwale prosić i na którą potrzeba się otworzyć, nie zaniedbując równocześnie osobistych wysiłków i starań. O taką łaskę na czas Wielkiego Postu prosimy dziś w kolekcie, pierwszej oracji mszalnej.

jest