loading

2024.02.20 – Wtorek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Słowo Boże dzisiejszej liturgii podejmuje temat relacji człowieka z Bogiem, wyrażającej się w słuchaniu Jego słowa i odpowiedzi na nie przez modlitwę. Od pierwszego dnia Wielkiego Postu nasza uwaga jest kierowana na modlitwę jako jeden z głównych filarów wielkopostnej pokuty. W tym świętym czasie, bardziej niż kiedy indziej, możemy uczestniczyć we wspólnotowej modlitwie Kościoła. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali stwarzają niepowtarzalną możliwość jednoczenia się z Synem Bożym w Jego zbawczej miłości. Wspólnotowa modlitwa powinna rozpalać ducha wiary i miłości do Boga, wyrażanej w modlitwie osobistej. Bez wątpienia wielkopostne postanowienia dotyczące życia modlitewnego mogą przynieść najbardziej błogosławione owoce tego świętego czasu.