loading

2024.02.25 – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna (kolekta). W ten sposób rozpoczyna się oracja mszalna, która pomaga nam zrozumieć właściwy cel wielkopostnych wysiłków: poznać Jezusa, słuchać Jego nauki, naśladować Go. Na czym polega prawdziwe słuchanie, pokazuje przykład Abrahama, ojca naszej wiary, który w ufnym posłuszeństwie Bogu nie cofnął się przed niczym. Abraham doskonale pełnił wolę Boga Ojca. My poznaliśmy Syna Bożego. Po to Ojciec posłał Go na świat, aby ludzie Go poznali, uwierzyli w Niego i z Nim związali swoje życie. On dla nas umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Są to fundamentalne powody, dla których mamy słuchać Jezusa i za Nim iść. On daje nam zbawienie, uczy, jak żyć, przebacza grzechy i z miłości do nas nieustannie ofiaruje siebie na ołtarzu.

jest