loading

2024.02.26 – Poniedziałek 2 tygodnia Wielkiego Postu

W kolekcie prosimy Boga o pomoc w opanowaniu ciała, które ze swej natury jest skłonne do grzechu. Grzechy rozpusty i nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to przykłady najbardziej znanych i popularnych grzechów w sferze cielesności. Umartwiając ciało, nie wolno jednak wyzbywać się właściwego szacunku dla niego. Jest ono dziełem Stwórcy i w Jego zbawczym zamyśle zostało przeznaczone do zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Dzięki funkcjom i zdolnościom ciała możemy wyrażać i realizować pragnienia ducha, czego szczególnym przykładem bywa postawa na modlitwie. Wreszcie ciało ludzkie przyjął Jezus Chrystus, Syn Boży. Modlitwa skierowana do Boga i wysiłki ascetyczne mają za cel uświęcanie ciała, przywracanie mu statusu i godności według zamysłu Boga Stworzyciela.