loading

2024.03.01 – Piątek 2 tygodnia Wielkiego Postu

Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Te słowa zaczerpnięte z antyfony na wejście wyrażają ufną modlitwę nas, którzy przygotowujemy się do świąt wielkanocnych. Przewodnikiem na tej drodze jest Chrystus – odrzucony przez arcykapłanów i faryzeuszy. On darzy nas łaskami, by prowadzić dobre życie, niezależnie od przeciwności. Przez wieki wielu świętych, patriarchów i proroków szło tą drogą. Dziś szczególnie wspominamy Józefa – sprzedanego do Egiptu.