loading

2024.03.02 – Sobota 2 tygodnia Wielkiego Postu

Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Daje nam udział w dobrach wiecznych przez swoje sakramenty. On oddala nasze nieprawości, leczy choroby, ratuje nas od zguby, udziela wszelkich łask. Bóg czeka na nasze przyznanie się do win i otwiera nam bramy nieba, zaprasza na ucztę niebieską, przenika do głębi nasze serca.