loading

2024.03.03 – 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Obchodzimy dzisiaj trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Liturgia wzywa nas do przyznania się do przewinień, do pójścia drogą Bożych przykazań przez modlitwę, post i jałmużnę. Czas przygotowania paschalnego ukazuje nam Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością Bożą. On uczynił niezwykły znak – wzniósł na nowo świątynię swego ciała w trzy dni. W każdej Eucharystii celebrujemy to misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. To daje nam moc, by w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu.

jest