loading

2024.03.04 – ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

Obchodzimy dziś święto, w którym jaśnieje przed nami postać św. Kazimierza, królewicza. Obecnie potrzebne jest szczególnie to, co było jego charyzmatem – umiłowanie i strzeżenie Bożych napomnień pomimo pokus świata. I my powinniśmy z miłością składać ofiarę Bogu i z radością podążać drogą Jego przykazań.

jest