loading

2024.03.06 – Środa 3 tygodnia Wielkiego Postu

Boże przykazania umacniają w drodze do dobra. Po raz pierwszy Bóg objawił swoje prawa i nakazy Izraelitom. Nakazał ich przestrzegania, uczenia ich swoich dzieci, Jezus wypełnił Prawo i nauki proroków. On prawdziwie ukazał nam ścieżkę życia, pokazał drogę oczyszczenia z grzechów. Droga ta wiedzie przez Eucharystię. Sakrament naszego zbawienia obmywa nas z win, daje siły do życia pełnego wiary i prowadzi do królestwa niebieskiego.

jest