loading

2024.03.07 – Czwartek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Gorliwość w pełnieniu dobrych uczynków, nawracanie się to treść naszego życia. Zdarzają się jednak pokusy, odstępstwa – podobnie jak czynili Izraelici. W takim przypadku jedyna droga to zwrócenie się do Boga, ukorzenie się przed Nim, uwielbienie Go. Odwracajmy się zatem od fałszywych radości i zwróćmy do Boga – prawdziwego szczęścia. On na tej drodze posila nas Najświętszym Sakramentem. Chrystus pomaga nam, by łaska odkupienia, którą otrzymujemy w Ofierze eucharystycznej, przemieniała nasze życie.