loading

2024.03.08 – Piątek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsza liturgia ukazuje nam znaczenie nawrócenia, które prowadzi do zbawienia. To jest cel naszego życia. Środkami do tego jest słuchanie słowa Bożego oraz przestrzeganie przykazań, zwłaszcza przykazania miłości. Miłość jest najcenniejszym darem, którym możemy obdarzyć innych ludzi oraz odpowiedzieć na wezwanie Pana. W tym duchu możemy zawsze przeżywać nasze uczestnictwo w Eucharystii.

jest