loading

2024.03.11 – Poniedziałek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Ufność i radość to główne treści dzisiejszej liturgii. Bóg stwarza nowe niebiosa i ziemię, pełne radości. Wolne od płaczu i narzekania. Bóg wybawia nas, przychodzi z pomocą. Podobnie jak uzdrowił syna urzędnika królewskiego, tak i dzisiaj uwalnia nas od grzechów, a nawet i od skłonności do nich. Daje nam swojego Ducha, abyśmy żyli według Bożych przykazań.

jest