loading

2024.03.12 – Wtorek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsza liturgia ukazuje Chrystusa, który jest źródłem wody żywej, zapowiadanej przez proroka Ezechiela. On daje nam Sakrament dający życie wieczne (modlitwa nad darami). On przygotowuje nasze serca, abyśmy mogli godnie przeżyć misterium paschalne (kolekta). Jest dla nas ucieczką i siłą (psalm responsoryjny). Daje nam pomoc w życiu doczesnym i zadatek nieśmiertelności (modlitwa po komunii).