loading

2024.03.13 – Środa 4 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsza liturgia wzywa nas do ufnej modlitwy. Wskazuje na to, że Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem. Z każdym z nas także. On pamięta o nas – bardziej niż kochająca matka pamięta o swym niemowlęciu. On jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On jest zmartwychwstaniem i życiem i darzy nas łaską życia wiecznego.

jest