loading

2024.03.14 – Czwartek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Bóg w dzisiejszej liturgii zachęca nas, byśmy zawsze Go szukali i wspominali Jego cuda. On jest potężny, czyni cuda, wysłuchuje próśb. Pragnie naszego nawrócenia. Nawet z największego upadku można podnieść się Jego mocą. Bóg posyła swoich wybranych, by pomóc ludowi wybranemu. Dzisiaj szczególnie wspominamy Mojżesza, którego wstawiennictwo zapobiegło karze za odstępstwo ludu Izraela na pustyni. Jego postać przywołuje także Jezus w Ewangelii – bo patriarcha w swoich dziełach i pismach wskazywał na Chrystusa. Nasz Pan, posłany przez Ojca, daje świadectwo miłości samego Boga, który pragnie, abyśmy byli zbawieni.

jest