loading

2024.03.16 – Sobota 4 tygodnia Wielkiego Postu

W chwilach smutku, zwątpienia, utrapienia towarzyszy nam łaska Boża. Bóg jest zawsze z nami, gdy Go wzywamy, gdy powierzamy Mu nasze sprawy. On jest naszą tarczą. Niezależnie od sporów i wątpliwości, które były zarówno w czasach Nowego Testamentu, jak i obecnie. On jest niepokalany.