loading

2024.03.17 – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Bóg wzywa nas dzisiaj do naśladowania swojego Syna, do życia w posłuszeństwie Bogu. On jest naszą ucieczką i wzywa nas do ufnej modlitwy w obliczu trudności, do radowania się ze zbawienia, które przynosi Chrystus przez swoją zbawczą mękę. Jezus jest ziarnem pszenicy, które wydało obfity plon przez śmierć.

jest