loading

2024.03.18 – Poniedziałek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Bóg wzywa nas do porzucenia złych przyzwyczajeń, życia w chwale niebieskiej. Bóg prowadzi nas w trudnościach przez pokutę, byśmy naśladowali Jego Syna. On bowiem jest naszą drogą do Ojca. Jest dobrym pasterzem, który daje nam w obfitości wszystko to, czego potrzebujemy. Jedyne, czego w tym kontekście potrzebujemy – to ufne poddanie się prowadzeniu przez Niego, naśladowanie Go, słuchanie Jego nauki.

jest