loading

2024.03.19 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Rola św. Józefa w dziejach zbawienia jest szczególna. W Piśmie Świętym nie przytoczono żadnej jego wypowiedzi. Przemawia przez czyny, a nie słowa. Jest sługą wiernym i roztropnym, któremu Bóg powierzył swoją rodzinę. Pochodził on z rodu Dawida. W nim w szczególny sposób spełniły się słowa, że „wbrew nadziei, uwierzył nadziei”. Postępował zgodnie z natchnieniami otrzymywanymi od Boga, dzięki czemu jest dla nas wzorem po dziś dzień. W doskonały sposób pokazał nam, jak powinniśmy pełnić służbę przy ołtarzu Pana.