loading

2024.03.21 – Czwartek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsza liturgia ukazuje postać patriarchy Abrahama, który zawarł przymierze z Bogiem i rozradował się obietnicą, że stanie się ojcem wielu narodów i jego potomkiem będzie Mesjasz. Chrystus, pośrednik nowego przymierza sprawia, że wszyscy wezwani do Bożego dziedzictwa dostąpią spełnienia obietnicy. Jezus wzywa nas do nawrócenia, odpuszcza grzechy, pomaga wytrwać w świętości i powołuje do życia wiecznego.