loading

2024.03.22 – Piątek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Bóg wyzwala nas z rąk wrogów i prześladowców, ale zwłaszcza z więzów grzechu. Bóg czuwa nad sprawiedliwym po wszystkie pokolenia. Ukazuje, czego może dokonać człowiek w łączności z Nim. Jezus objawia wielkie dzieła, które czynił, będąc głęboko zjednoczonym z Ojcem. Jedni oskarżają Go przez to za bluźnierstwo, jednak inni, głęboko wierząc, żyją dla sprawiedliwości. Unikają wszystkiego, co szkodzi na drodze do życia wiecznego.