loading

2024.03.23 – Sobota 5 tygodnia Wielkiego Postu

Pan przychodzi z pomocą, wyzwala i prowadzi. Gromadzi wszystkich wybranych: katechumenów, ochrzczonych. Zapowiadał to przez proroków. Jego opieka nad wybranymi będzie po wieki wieków świadectwem dla wszystkich narodów, nieustanną inspiracją do nawrócenia i do rozszerzania się Ewangelii w świecie.