loading

2024.03.24 – NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Bóg przychodzi do Jerozolimy, by okazać miłosierdzie. Najpełniej wyraża się ono w misterium męki, śmierci i zmartwychwstania, które wydarzyły się w Mieście Dawidowym. To wydarzenie nadaje sens naszej wierze, jest nieustannym źródłem inspiracji i miłości. Rozważanie tych zbawczych wydarzeń rozpoczynamy od wspominania triumfalnego wstąpienia Pana do Jerozolimy. Rozważamy mękę naszego Pana, Jego odrzucenie. Z nadzieją oczekujemy naszego zmartwychwstania, bo Chrystus, gdy został wywyższony, odpokutował zbrodnie świata. Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie.