loading

2024.03.25 – WIELKI PONIEDZIAŁEK

Chrystus jest naszym Wybawicielem, światłem, zbawieniem. On umacnia nas w obliczu przeciwności. Prowadzi nas do wiecznego życia. Zawsze możemy
być pewni tego, że nas wysłuchuje. Odpowiedzią na to powinno być pełne miłości oddanie na wzór Marii, która namaściła stopy Jezusa drogocennym olejkiem – na dzień Jego pogrzebu. W miłości Boga, w pełnieniu służby nie powinno być granic, nie jest to marnotrawstwo – jak zarzucał to Marii Judasz.