loading

2024.03.26 – WIELKI WTOREK

W Wielkim Tygodniu szczególnie modlimy się o to, żeby właściwie sprawowane przez nas misteria Męki Pańskiej wyjednały nam Boże przebaczenie (por. kolekta). Wielki Wtorek przypomina zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Jednocześnie zachęca do ufnej modlitwy, by Bóg doprowadził nas do pełni zbawienia. On, który nie oszczędził własnego Syna, lecz wydał Go za nas wszystkich, sprawił, że mamy sakrament, który karmiąc nas na ziemi – daje udział w życiu wiecznym.