loading

2024.03.27 – WIELKA ŚRODA

Modlitwa w postawie klęczącej wyraża naszą adorację Boga. Dziś szczególnie rozważamy powód tej adoracji – wyznajemy, że całe stworzenie oddaje cześć Bogu, który stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej, by uwolnić nas spod władzy Szatana.