loading

2024.03.28 – WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Msza Wieczerzy Pańskiej ukazuje ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Pokazuje owoce krzyża Chrystusa. Zapowiedzią Eucharystii była starotestamentalna Pascha. Żydzi do dziś celebrują ją z wielkim namaszczeniem i pobożnością. O ileż bardziej powinniśmy pielęgnować sprawowanie Eucharystii, uczyć tego nasze dzieci i wnuki. To jest bowiem Pascha Nowego Przymierza i po wszystkie pokolenia będzie sprawowana na ziemi.

jest