loading

2024.03.28 – WIELKI CZWARTEK – MSZA Z POŚWIĘCENIEM KRZYŻMA

Chrystus jawi się nam dziś jako szczególnie napełniony Duchem Świętym i dający nam udział w tej godności. Wzywa nas, abyśmy w świecie byli świadkami odkupienia. Pragnie, abyśmy na wieki sławili Jego łaski. Abyśmy mieli udział w królewskim kapłaństwie. W szczególny sposób dzisiaj Kościół modli się za tych, którzy mają udział w hierarchicznym kapłaństwie. Biskup modli się, by Pan zachował nas w swojej miłości i doprowadził pasterzy i cały lud im powierzony do życia wiecznego.

jest