loading

2024.03.29 – WIELKI PIĄTEK – LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

W dniu dzisiejszym Kościół nie celebruje Eucharystii. Ołtarz jest obnażony, na początku liturgii celebrans pada na twarz przed ołtarzem i wtedy wszyscy modlimy się w ciszy. Dzisiejsza liturgia składa się z liturgii słowa z proklamacją Męki Pańskiej z Ewangelii według św. Jana i z rozbudowaną modlitwą wiernych. Następnie ma miejsce adoracja krzyża – znaku naszego zbawienia. Adorację tę możemy wykonać także prywatnie. Aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, od zakończenia liturgii Męki Pańskiej klękamy przed krzyżem – właśnie na znak tej adoracji. W czasie obrzędów komunii spożywamy Ciało Pańskie konsekrowane w Wielki Czwartek. Na zakończenie odbywa się procesja do Grobu Pańskiego, w którym adorujemy Chrystusa, wspominamy Jego śmierć i zstąpienie do Otchłani. Wszystkie te znaki mają sprzyjać naszej refleksji, wzmacniać wolę do naśladowania Pana w Jego uniżeniu i wypełnianiu woli Ojca.