loading

2024.04.01 – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

Antyfona na wejście zachęca nas, abyśmy się radowali. Zmartwychwstały daje odwagę do stawiania czoła trudnościom i głoszenia Ewangelii pomimo naszych słabości. W pierwszym czytaniu widzimy Piotra przemawiającego z mocą do Żydów. Jeśli ten, który zaparł się Mistrza, otworzył się na łaskę i zaczął dawać o Nim świadectwo, to dlaczego nie my? Psalm zachęca do modlitwy uwielbienia. Pan jest z nami, bez względu na nasze niewierności i odejścia; na wewnętrzne rozdarcia i zagubienie serca, które daje się zwieść na bezdroża. Bóg chodzi nawet najmniej uczęszczanymi drogami, jest wszędzie. Jego „towarzyszem” jest łaska, której pragnie udzielać, abyśmy coraz bardziej stawali się godnymi jego darów (por. modlitwa po komunii).

jest