loading

2024.04.04 – Czwartek w Oktawie Wielkanocy

Głoszenie Bożych dzieł wymaga odwagi. Antyfona na wejście poucza: Zgodnie wychwalali zwycięską rękę Twoją, Panie, mądrość bowiem otworzyła usta niemych (…). Można być niemową w sensie alegorycznym: nie zabierać głosu, nie zajmować stanowiska w sytuacji, kiedy łączy się to z zagrożeniem utraty dobrej reputacji, pracy, majątku, życia. Duch Święty wyprowadził apostołów z wieczernika, dając im odwagę i język wymowny. Upominali, chwalili Boga, stawiali czoła niebezpieczeństwom. Antyfona na komunię zachęca: Opowiadajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. Jezus jest z nami, oświeca umysły, byśmy wiedzieli, co i kiedy należy czynić. Prośmy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość (modlitwa po komunii)

jest