loading

2024.04.05 – Piątek w Oktawie Wielkanocy

Bóg jest dobrym Ojcem, który wyprowadza z niewoli (por. antyfona na wejście), uczy wolności i spójnego życia, w którym uczynki płyną z wiary i są źródłem radości. Apostołowie po otrzymaniu Ducha Świętego nie mogli już nie głosić Chrystusa. Sercem i umysłem byli przekonani o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wszystko podporządkowali głoszeniu Dobrej Nowiny. Świat ich nie pociągał, mieli w sobie pragnienie nieba (por. modlitwa nad darami). Stąd odwaga mówienia innym bolesnej prawdy. Kiedy głębiej zajrzymy w historię naszego życia, spotkamy w niej Ojca, który był z nami we wszystkich wydarzeniach. Prośmy dzisiaj Pana słowami modlitwy po komunii: Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna i spraw, aby trwali w radości z Jego zmartwychwstania.

jest