loading

2024.04.06 – Sobota w Oktawie Wielkanocy

Najlepszym dziękczynieniem Bogu jest sprawowanie paschalnej Ofiary. Dajemy przystęp łasce, która może wydać owoce (modlitwa nad darami). Nie jesteśmy biernymi uczestnikami Mszy św., lecz wspólnie z kapłanem celebrujemy Eucharystię, realizując tym samym kapłaństwo wiernych – dar otrzymany w sakramencie chrztu, bowiem wspólnota ochrzczonych ma udział w kapłaństwie Chrystusa. Antyfona na komunię poucza: wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Jezus Chrystus żyje w swoich uczniach i napełnia ich mocą. Dlatego apostołowie nie bali się głosić Ewangelii, nie przerażały ich żadne groźby. To nie oznacza, że wszystko przychodziło im łatwo, bez żadnych wewnętrznych oporów. Uwierzyli Zmartwychwstałemu, dokonali wyboru i temu wyborowi pozostali wierni.

jest