loading

2024.04.07 – 2 NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Jeden Duch i jedno serce ożywiały pierwszą wspólnotę chrześcijan. Teksty liturgiczne wzywają nas dzisiaj do radości. Radujcie się i dziękujcie Bogu – antyfona na wejście rozpoczyna wielkie preludium dziękczynienia. Bóg jest zawsze miłosierny i wciąż pomnaża łaski (kolekta). Psalmista wzywa dom Izraela, Aarona i wszystkich wyznawców do głoszenia prawdy, że Jego [Boga] łaska na wieki. Wiara, którą otrzymaliśmy, zwycięża świat. Pomaga przetrwać kryzysowe chwile i rozpoznać w nich obecność Jezusa, który – podobnie jak Tomaszowi – pozwala się dotknąć i odzyskać radość życia. Dlatego trwajmy w wierze, ponieważ wiara i chrzest prowadzą do szczęścia wiecznego (modlitwa nad darami). Niech działanie wielkanocnego Sakramentu, który przyjmujemy, nieustannie trwa w naszych duszach (modlitwa po komunii).

jest