loading

2024.04.12 – Piątek 2 tygodnia Wielkanocy

Pan Bóg nie działa pochopnie, Jego czyny zawsze są przemyślane. Dzieło odkupienia, obejmujące ludzi pochodzących z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, wymagało przygotowania. Zło miało początek w buncie Lucyfera, a swoje „pięć minut” w raju, gdzie Bóg zapowiedział jego klęskę. Konieczne jest rozeznawanie, co pochodzi od Boga, a co nie. Po cudownym rozmnożeniu chleba chciano Jezusa obwołać królem. To nie był ten czas! Wywyższenie Chrystusa dokonało się na krzyżu i sprawiło, że zostaliśmy uwolnieni spod władzy Szatana. Pan Bóg najlepiej wie: „co”, „kiedy” i „jak”. Skoro zechciał nas odkupić przez mękę swojego Syna, to było to najlepsze rozwiązanie. Niech miłosierny Pan sprawi, byśmy trwali w radości ze zmartwychwstania Chrystusa (por. modlitwa po komunii).

jest