loading

2024.04.13 – Sobota 2 tygodnia Wielkanocy

Jesteśmy ludem odkupionym – antyfona na wejście dodaje otuchy. Sama wiedza jednak nie wystarcza. Odniesieniem będzie opowiadanie o potędze Pana, o tym, że wyprowadził nas z ciemności i możemy trwać w świetle; nie jesteśmy sami. Duch Święty przychodzi z pomocą w podejmowaniu decyzji; był obecny przy wyborze uczniów, którym zlecono zadanie rozdzielania jałmużny. Dzięki temu apostołowie mogli oddać się modlitwie i posłudze słowa. Psalmista głosi chwałę Pana. Sam Jezus modli się za uczniów, aby widzieli chwałę, jaką dał Mu Ojciec i mogli stać się jej uczestnikami (antyfona na komunię). Rozważajmy chwałę Pana, Jego majestat i potęgę, i nie lękajmy się „ciemności”. Bóg zna każdy zakamarek ludzkiego serca i porusza się po nim swobodnie.