loading

2024.04.15 – Poniedziałek 3 tygodnia Wielkanocy

Idąc ciemnym korytarzem, łatwo potknąć się o przeszkodę lub pomylić kierunek. Wystarczy zaświecić światło i orientacja w terenie natychmiast się poprawia. Światło Bożej prawdy pozwala kroczyć drogą sprawiedliwości (por. kolekta). Szczepan podążał drogą prawdy i nie zawahał się w obliczu fałszywych postaw i wrogości Żydów. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa – modli się psalmista. Wybrałem drogę prawdy. Zawsze mamy prawo wyboru: żyć w prawdzie lub kłamstwie. Tłum nakarmiony przez Jezusa szukał Go gorączkowo nie ze względu na znaki, lecz dlatego że wszyscy najedli się do syta. Pan wskazał im ich prawdziwą motywację. Ciało potrzebuje pokarmu, ale potrzebuje go również dusza. Dlatego modlimy się po komunii: Wszechmogący, wieczny Boże, umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie.

jest