loading

2024.04.17 – Środa 3 tygodnia Wielkanocy

Od początku swego istnienia Kościół – w mniejszym lub większym stopniu – był prześladowany. Wierzący pod wpływem prześladowań rozpraszali się i Dobra Nowina zataczała coraz szersze kręgi, pozyskując za sprawą uczniów nowych wyznawców Chrystusa. Niech moje usta będą pełne Twojej chwały (antyfona na wejście). Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu (psalm responsoryjny). Ludzie, którzy otwierali się na łaskę wiary, radowali się mimo grożącego niebezpieczeństwa, bo mieli nadzieję na udział w zmartwychwstaniu Syna Bożego. Życie nie kończy się z chwilą śmierci, lecz ma swoją kontynuację w wieczności, gdzie dzięki udziale w tajemnicy odkupienia będziemy się już zawsze radować. Wolą Ojca jest, abyśmy mieli życie wieczne. Niech radość, o której pouczają teksty liturgiczne, stanie się dzisiaj naszym udziałem.