loading

2024.04.18 – Czwartek 3 tygodnia Wielkanocy

Obecnie dużo mówi się o wolności jako o dobru, które należy się każdemu człowiekowi. Niestety często jest to wolność źle pojmowana, w imię której dokonuje się aborcji czy eutanazji. Prawdziwą wolność odnajdujemy w Bogu, który nigdy nie zniewala. Filip posłuszny natchnieniom Ducha Świętego z mocą głosił słowo Boże i czynił cuda, nawracając rzesze ludzi. Jezus, posłuszny woli Ojca, oddał siebie za życie świata, aby każdy z nas mógł żyć wiecznie. Dzięki Najświętszej Ofierze – jak poucza modlitwa nad darami – stajemy się uczestnikami Boskiej natury i poznajemy Prawdę. Prawda, którą jest Chrystus, otwiera oczy na rzeczywistość. Świat odrzuca Boga i pokazuje swoją „prawdę” – w krzywym zwierciadle. Posłuszeństwo Prawu Bożemu daje wolność, pokój serca i czyni życie pięknym.

jest