loading

2024.04.21 – 4 NIEDZIELA WIELKANOCY

Ziemia jest pełna łaski Pana (antyfona na wejście), który błogosławi ludzkim sprawom i dając za przewodnika zwycięskiego Pasterza, prowadzi nas do niebieskich radości (kolekta). Dlatego sprawowanie paschalnej Ofiary jest najlepszym dziękczynieniem składanym Bogu i otwarciem się na działanie łaski odkupienia, która kiedyś stanie się źródłem wiecznej radości (modlitwa nad darami). Pan Bóg jest nieprześcigniony w swoich darach. Dał nam swego Jednorodzonego Syna, w którego imieniu otrzymujemy zbawienie. On jest wzgardzonym kamieniem, na którym zbudował Kościół, do którego zostaliśmy włączeni przez chrzest święty, zyskując miano dzieci Bożych. Jezus – Dobry Pasterz – umarł, aby nas zbawić. To najwyższa cena, jaką mógł zapłacić. Chciejmy Go poznać, tak jak On zna każdego z nas.