loading

2024.04.23 – ŚW. WOJCIECHA

Święty Wojciech urodził się w Czechach około roku 956. Otrzymał staranne wykształcenie i już w 983 roku został biskupem Pragi. Dwukrotnie ją opuszczał: pierwszy raz, by wstąpić do benedyktyńskiego opactwa w Rzymie; drugi raz, aby przybyć do Polski na dwór Bolesława Chrobrego i z jego pomocą wyruszyć na ewangelizację Prusów. Zginął z ich rąk 23 kwietnia 997 roku. Kiedy jako naród stawialiśmy pierwsze kroki w wierze, Bóg umocnił nas przez nauczanie i chwalebne męczeństwo Świętego Wojciecha (kolekta). Na wzór Syna Bożego stał się on dla nas wzorem umierania dla Pana. Stał się ziarnem pszenicznym rzuconym w ziemię, które obumarło i dlatego przyniosło obfity plon. Prośmy tego potężnego Patrona o wstawiennictwo, byśmy trwali w prawdziwej wierze i wyznawali ją słowem i uczynkami (modlitwa po komunii).

jest