loading

2024.04.24 – Środa 4 tygodnia Wielkanocy

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów, będę głosił swym braciom Twoje imię. Alleluja – antyfoną na wejście rozpoczynamy dzisiejszą liturgię, która kieruje nasze oczy na Barnabę i Szawła. Po odprawieniu modlitwy i postu oraz po nałożeniu na nich rąk zostają posłani, by głosić słowo Boże. Bóg, który jest życiem wiernych (kolekta), towarzyszy im swoją łaską. Otrzymują błogosławieństwo i wyruszają w drogę, by zanieść Boga innym narodom, aby one również mogły Go wysławiać i oddawać chwałę; by uwierzyły w Syna Bożego – światłość świata, która rozświetla ciemności grzechu i prowadzi do zbawienia. Jesteśmy wybrani ze świata, by światu głosić Chrystusa. Aby nasze głoszenie było owocne, karmimy się Najświętszym Sakramentem. To daje nam siłę do porzucania dawnych nałogów i prowadzenia nowego życia.

jest