loading

2024.04.25 – ŚW. MARKA

Marek, nazywany również imieniem Jan, był z pochodzenia Żydem. Jego matka – Maria była właścicielką domu w Jerozolimie, w którym prawdopodobnie Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę, o czym może świadczyć fakt, że Marek w swojej Ewangelii umieścił wiele szczegółów dotyczących wieczernika. Był towarzyszem Pawła i Barnaby w czasie ich pierwszej podróży misyjnej, a potem pomocnikiem św. Piotra. Święty Justyn nazywa Ewangelię Marka Pamiętnikami Piotra. Bóg powierzył św. Markowi misję głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. W kolekcie modlimy się o to, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki i wiernie naśladowali Chrystusa. Dlatego składając Bogu Ofiarę uwielbienia (modlitwa nad darami), prośmy pokornie za cały Kościół, aby pozostał wytrwały w głoszeniu i dzięki temu nasza wiara w Ewangelię wciąż się umacniała.