loading

2024.04.26 – Piątek 4 tygodnia Wielkanocy

Jezus swoją krwią odkupił ludzi pochodzących z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, czyli każdego bez wyjątku. Uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga (antyfona na wejście); Jemu zawdzięczamy zbawienie i prawdziwą wolność (kolekta). Bóg jest naszym Panem i Królem, a my tworzymy królestwo. Jesteśmy też kapłanami. Uczestnicząc w Najświętszej Ofierze, razem z kapłanem składamy na ołtarzu Chrystusa, a z Chrystusem samych siebie. Bóg zrodził nas w Chrystusie i nie zostawi nas nigdy samych; otacza ojcowską opieką, daje pokój zatrwożonym sercom i wskazuje drogę. Podziękujmy Panu za to, że dla nas stał się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem ofiarnym (2. prefacja wielkanocna). Zbyt wiele za nas zapłacił, by nie miało to znaczenia i nie wpłynęło na nasze „dziś”, „jutro” i na wieczność.