loading

2024.04.27 – Sobota 4 tygodnia Wielkanocy

Jesteśmy ludem odkupionym, wyprowadzonym z ciemności do światła (antyfona na wejście). Grzech nie ma nad nami władzy, nie jesteśmy jego niewolnikami! Przez chrzest św. otrzymaliśmy nowe życie, byśmy z pomocą łaski Bożej przynosili owoce chrześcijańskiego życia (kolekta). Otwierając się na Boga i Jego dary, współtworzymy nowy dom Izraela – żywy Kościół, który dla świata staje się znakiem Jego obecności. Pragnieniem Jezusa jest wieczność ze swoimi uczniami, o czym poucza antyfona na komunię: Ojcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem. Ale nie tylko: Jezus chce, abyśmy byli tam, gdzie On, czyli doszli do takiego etapu, na którym wiara pozwoli czynić dzieła Boże i zjednoczyć się z Ojcem.