loading

2024.04.30 – Wtorek 5 tygodnia Wielkanocy

Chwalcie naszego Boga, wszyscy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Inaczej mówiąc: chwalcie Boga, wszyscy, którzy w Niego wierzycie, dla których Pan jest punktem odniesienia, oparciem, najwyższym autorytetem. On przez zmartwychwstanie Chrystusa przywrócił nam życie wieczne. To wystarczający powód do wdzięczności, ale nie zawsze jesteśmy do niej usposobieni. Przychodzą chwile zwątpienia i wtedy trzeba wołać: umocnij naszą wiarę i nadzieję, abyśmy z ufnością oczekiwali spełnienia Twoich obietnic (kolekta). Wiara i ufność podniosły Pawła z ziemi po ukamienowaniu i nadal głosił Dobrą Nowinę. Nie lękał się cierpienia, ponieważ otworzył się na dar Chrystusowego pokoju. Świat potrzebuje mocnych, a nie byle jakich uczniów Pańskich, którzy całym swoim życiem będą głosić i ukazywać miłujące Serce Ojca.