loading

2024.05.01 – ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA

Przykład św. Józefa w dzisiejszym wspomnieniu liturgicznym dodaje nam odwagi w zaangażowaniu się w pracę zawodową czy też inną formę służenia najbliższym, czy też w środowisku ludzi, z którymi żyjemy na co dzień. Praca jest narzędziem zbawienia i wielkim wkładem w rozwój społeczeństwa. Opiekuńczy Józef uczy nas dziś zrozumienia pracy jako obowiązku, jako uczestnictwa w stwórczym działaniu Boga, uczy wytrwałości, pracowitości i odpowiedzialności, On swoimi rękami i całym sobą służył Bogu, troszcząc się o Jezusa i Jego Matkę Maryję. Jego postawa pokazuje, że życie człowieka upływa pod znakiem poświęcenia i pracy, z której można się cieszyć. Módlmy się dzisiaj o zrozumienie nowego znaczenia ludzkiej pracy, która jest odwiecznym powołaniem człowieka.

jest